Masz pytanie? Napisz do nas!
an image
Biuro Tłumaczeń Lexpertise
ul. Wałowa 2/13, 33-100 Tarnów

gadu gadu 8837198
gadu gadu 7004488

Tel. 14 629 40 24
Tel. 14 691 94 96
Kom. 604 551 733
Kom. 606 987 200
Kom. 668 142 000

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Lexpertise z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wałowa 2/13 nazywane dalej Biurem.

2. Wszystkie dane osobowe Klientów podawane w trakcie składania zamówienia są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem do nich przez osoby niepożądane. W tym celu Biuro stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

3. Biuro nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów osobom trzecim.

4. Klient ma prawo do aktualizacji swoich danych poprzez wysłanie przesłanie odpowiedniej informacji na adres administrator-danych@biurotlumaczen.com.pl

5. Dane osobowe podawane przez Klienta w procesie składania zamówienia są wykorzystywane w celu wystawiania faktur lub kontaktu z Klientem w ramach realizowanego zlecenia

6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Biuro Tłumaczeń Lexpertise może udostępnić dane Klienta wyłącznie na żądanie organów uprawnionych do ich otrzymywania

7. Biuro Tłumaczeń Lexpertise zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w procesie rejestracji.

8.Klienci mają prawo domagać się usunięcia danych z systemu Biura poprzez wysłanie takiego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy do administratora danych na adres administrator-danych@biurotlumaczen.com.pl

9. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu Biura Tłumaczeń Lexpertise. Korzystanie z serwisu internetowego Biura oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

10. Biuro Tłumaczeń Lexpertise ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Biura.